Các văn bản năm học 2018-2019

Tháng Mười 11, 2018 9:33 sáng
STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 100/ KH- HU 12/7/2018 KH tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện và triển khai thực hiện các Nghị Quyết hội nghị lần thứ 7, khóa XII của Đảng Tải về  

Download (PDF, 295KB)

  
2 1250/UBND 25/7/2018 CV 1250/UBND huyện Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018 Tải về 

Download (PDF, 65KB)

3 1289/UBND 02/08/2018 Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 5, Quốc hội khóa XIV Tải về 

Download (PDF, 283KB)

4 1449/SGDĐT 02/08/2018 Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học Tải về

Download (PDF, 188KB)

5 CV 144 BHXH-BHĐT 0608/2018 Hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018-2019 Tải về 

Download (PDF, 3.04MB)

6 216/TB-PNV 13/08/2018 Thông báo bế giảng và phát chứng chỉ chức danh nghề nghiệp GV đợt 1 và 2 năm 2018  Tải về

Download (PDF, 326KB)

7 CV 1541/SGDĐT – KHTC 17/8/2018 Hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2018-2019 Tải về

Download (PDF, 494KB)

8 GTrT 25/PGDĐT 20/08/2018 Tổ chức tập huấn cho các trường về hoạt động trải nghiệm Tải về

Download (PDF, 446KB)

9  CV 102/PGDĐT  27/8/2018  Nghỉ Lễ Quốc khánh 02.9.2018 và tổ chức khai giảng NH 2018 – 2019 Tải về 

Download (PDF, 727KB)

10  KH 25/PGDĐT  04/09/2018  Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL giáo dục năm học 2018 – 2019 Tải về

Download (PDF, 446KB)

11  CV 1678/SGDĐT – GDTH  04/09/2018  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2018 – 2019 Tải về

Download (PDF, 805KB)

12  CV 106/PGDĐT  11/09/2018  Tổ chức tập huấn phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh trong giảng dạy ở các trường TH, THCS  Tải về 

Download (PDF, 284KB)

13  KH 1789/SGDĐT  19/9/2018  Kế hoạch kiểm tra dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học 2018 – 2019  Tải về

Download (PDF, 805KB)

14    CV 1873/SGDĐT – GDTH  2/10/2018  Hướng dẫn thực hiện chương trình, công tác chuyên môn trọng tâm cấp tiều học NH 2018 – 2019  Tải về 

Download (PDF, 631KB)

15 HD 24/PGDĐT  17/09/2108  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra NH 2018 – 2019  Tải về 

Download (PDF, 2.11MB)

16  CV 1848 SGDĐT – GDTrH  25/09/2018  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao NH 2018 – 2019  Tải về 
17  CV 1903/SGDĐT – CTTT  05/10/2018  Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và công tác vệ sinh trường học  Tải về [gview file=”http://thanhiep.pgdductrong.edu.vn/wp-content/uploads/sites/470/2018/10/CV-1903-SGDĐT-CTTT-Xây-dựng-bộ-quy-tắc-ứng-xử-văn-hóa-trong-trường-học-và-công-tác-vệ-sinh-trường-học.pdf”]
18  CV 1898/SGDĐT – TCCB   4/10/2018  Tổ chức quán triệt và thực hiên Thông tư số 14.2018/BGDĐT ngày 20.7,2018, Thông tư số 20.2018/BGDĐT ngày 22.8.2018 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT

Download (PDF, 321KB)

 Tải về 

Download (PDF, 153KB)

 Tải về 

Download (PDF, 750KB)

 Tải về 

Download (PDF, 772KB)

 Tải về 

Download (PDF, 10.84MB)