Thực hiện đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho các em học sinh khi đến trường.

Tháng Năm 27, 2021 2:40 sáng

       Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch covid trong thời điểm hiện tại. Ngày 04/05/2021, Trường TH An Hiệp đã phối phợp với Đoàn TN, đội và y tế tiếp tục do thân nhiệt cho HS toàn trường, và tiếp tục tuyên truyền các em đeo khẩu trang khi đến trường.

h3h4h5